Katusetööd.

 • Katuste ehitus
 • Sarikate paigaldus
 • Fermide paigaldus
 • Vintskapi ehitus
 • Plekk-katuste paigaldus
 • Valtspleki paigaldus
 • Tuulekastide ehitus
 • Vihmaveesüsteemide paigaldus
 • Katuse renoveerimine
 • Katuse soojustamine
 • Turvatoodete paigaldus

Katus peab olema kvaliteetne, et hoone püsiks
Katustel on sageli kümneid sõlmi, kuhu parima tulemuse saavutamiseks on vaja erilahendust. Selleks ongi olemas K.K. M. Plekksepatööd. Tüüpilisemad metallkatuse eritööd tulevad ette seal, kus standardlahendustega ei ole võimalik saavutada vajalikku veepidavust. Lamedakaldelise katuse neelud, liitumiskohad seintega, korstna liiteplekid, ventilatsiooniläbiviikude vooderdused jms.

Vanasti taoti plekk metallitükist välja, tänapäeval saadakse plekki valtsimise teel. Valtsplekk võib olla valtsitud kuumalt või külmalt. Plekk võib olla korrosiooni vastu kaetud – kas siis tsinkplekk (tsingitud plekk), tinutatud, lakitud või värvitud. Valtskatust nimetatakse plekk-katuste Mercedeseks ja seda õigustatult. K. K. M. Plekksepatööd valmistab valtslkatuseid, classic (klassik) katuseid, kiviprofiil katuseid ja trapetsprofiile.

Katus on hoonel üks kõige olulisematest osadest ja see pole paik kus säästa. Hästi tehtud valtskatuse hinna ja vastupidavuse suhe on väga hea ja katuse eluiga teistega võrreldes mitu korda pikem.
Lisaks loetletud teenustele pakume täiendavaid hooldusteenuseid, nagu katuseremont, katuse- ja vihmaveesüsteemide hooldus, ning lumekoristusteenust.

Fassaaditööd

Fassaad on maja visiitkaart. Remondime, viimistleme ja renoveerime fassaade.

 • Puitfassaadide ehitus
 • Plekkfasaadide ehitus
 • Aknaplekkide paigaldus
 • Plekkliistude paigaldus